Verward gedrag

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Hebben gemeenten per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak, zoals afgesproken? We zien dat er veel stappen worden gezet. Maar we zijn er nog niet. K2 Next ziet een cruciale regierol voor gemeenten. Met oog voor het samenspel tussen zorg, wonen en geld. Tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein.

Die regierol vraagt balanceren tussen verschillende belangen. Wij begrijpen dat, we kennen het krachtenveld. Onze ervaring helpt om stappen te zetten naar duurzame oplossingen, waarbij ieders belangen meewegen. We investeren in de professionals die moeten handelen in individuele gevallen: hoe doe je dat. En we investeren in de samenwerking tussen partijen die de problematiek als eerste ervaren (politie, woningcorporatie) en de partijen die een verantwoordelijkheid hebben (gemeente, ggz en andere instellingen). We doorbreken schotten en nemen de stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen als begin- en eindpunt. Hoe reduceren we met elkaar de stress? Hoe zetten we de leefwereld weer op de eerste plaats, vóór de systeemwereld?

Sparren? Neem contact op!

De Wet verplichte GGz komt er aan!

De Wet verplichte GGz (Wvggz) is de opvolger van de Wet BOPZ: bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Aan die opvolging is jaren gewerkt. Nu hebben gemeenten...

Lees meer

Lunchbijeenkomsten in Woerden

De gemeente Woerden zorgt ervoor dat professionals elkaar beter kennen. Te beginnen met professionals die in hun werk te maken hebben met psychisch kwetsbare inwoners....

Lees meer

De vliegende brigade+ van ZonMw

Werkt u met uw partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Schakel dan met...

Lees meer

1 oktober: sluitende aanpak?

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens het landelijke Aanjaagteam en het landelijke Schakelteam gemeenten gestimuleerd vorm en inhoud te geven aan een sluitende aanpak van personen...

Lees meer

Verwarring over verward gedrag

Verward gedrag maakt veel los. In de media, en bij direct betrokkenen. Maar de juiste discussie wordt nog maar weinig gevoerd. Kwetsbare mensen worden te...

Lees meer

Stressorenaanpak en stabiliteitsmodel

Een betere grip op het verschijnsel ‘mensen met verward gedrag’ vraagt om een doordachte benadering. K2 Next ontwikkelde de stressorenaanpak om stabiliteit terug te brengen...

Lees meer

Samenwerken rond verward gedrag

Voor een middelgrote gemeente (45.000 inwoners) startten we een project om personen met verward gedrag sneller en beter te kunnen ondersteunen. K2 Next organiseerde en...

Lees meer

Man in de war

,,Hans werd steeds warriger en zei: ik ben bereid mijn leven te geven. Toen zei ik: nou, je moet het ook weer niet overdrijven. Maar hij bleef warriger en stelliger doen. Vanmorgen zei hij dat hij even een...

Lees meer

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!