NIEUWSGIERIG?

Ik ben Bob

‘Als student begeleidde ik een huiswerkklas in een achterstandswijk en werkte ik in een opvanghuis voor jongeren. Ruim twintig jaar later is die ervaring nog elke dag goud waard.’

‘Keep it simple, stupid!’ Mijn grote kracht is ingewikkelde zaken eenvoudig te maken. En vanuit die kern op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Daarbij is mijn rol ook vaak die van bruggenbouwer. Tussen beleid en uitvoering. Tussen strategie en operatie. Tussen gemeenten en aanbieders. Ik ben gesprekspartner op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Mijn diepgaande kennis van  de jeugdzorg combineer ik met ervaring als bestuursondersteuner, ontwikkelaar, manager en adviseur. Het reduceren van complexiteit begint altijd met de vraag: voor wie doen we het? Dan hoef ik alleen maar te denken aan mijn tijd in dat opvanghuis of die huiswerkklas.

Laten we linken?

Expertise

Analytisch, structurerend, conceptueel. In meerdere decennia opgebouwde kennis van jeugdbeleid en jeugdhulp en van het sociale domein. Ontwikkelaar, verbinder, adviseur. Actuele veranderkundige kennis en ervaring met veranderprocessen in relatie tot transitie jeugdzorg.

Opleiding

Invloedrijk handelen in veranderprocessen (Sioo, In de Wind), diverse trainingen management en adviesvaardigheden, Andragologie (RUU), Lerarenopleiding Nederlands en Geschiedenis.

Recente inspanningen

Case

Lunchbijeenkomsten in Woerden

De gemeente Woerden zorgt ervoor dat professionals elkaar beter kennen. Te beginnen met professionals die in hun werk te maken hebben met psychisch kwetsbare inwoners....

Lees meer
Case

1 oktober: sluitende aanpak?

De afgelopen jaren hebben achtereenvolgens het landelijke Aanjaagteam en het landelijke Schakelteam gemeenten gestimuleerd vorm en inhoud te geven aan een sluitende aanpak van personen...

Lees meer

Leer het kernteam kennen