Maak kennis met

Sjef Czyzewski

Ik ben een ervaren bestuurder en beleidsmaker in de zorg en het sociaal domein. Ik ben bestuursvoorzitter geweest van de GGZ-instelling Antes en Bouman GGZ (verslavingszorg), beiden in Rotterdam. Daarnaast was ik directeur maatschappelijke dienstverlening van de afdeling Sociale Zaken en Werk in Rotterdam en eerder van de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Onlangs was ik lid van het landelijke Aanjaagteam verwarde personen.

Met mijn ervaring en kennis inspireer ik gemeenten en het veld om tot een samenhangende aanpak te komen voor personen met (risico op) verward gedrag; onder andere door stabiliteit van leven als vertrekpunt te nemen bij de ondersteuning van en hulp aan deze doelgroep. Daarin werk ik samen met K2.

Laten we linken?

Leer het kernteam kennen