Case

In dialoog voor een nieuwe koers

Een aantal gemeenten heeft zich in 2012 aan elkaar verbonden om een effectief en kostenefficiënt jeugdhulpstelsel werkend te krijgen.

Deze gemeenten werken sinds die tijd succesvol en met veel inspiratie samen. Omdat de samenwerkende gemeenten per 1 januari 2018 formeel een nieuw beleidsplan nodig hadden was het effectief om in 2017 een dialoog te organiseren over twee vragen: Waar zijn we met elkaar in geslaagd? Waar is bijsturing nodig? De opdracht aan K2 Next was om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij de dialoog.

Aanpak

Met een creatieve aanpak waren we in staat om in korte tijd met alle partijen in gesprek te komen en hen invloed te laten uitoefenen op de wenselijk bijsturing. De aanpak bestond uit een mix van interventies. Allereerst zijn alle betrokken partijen in kaart gebracht: ouders en jeugd, jeugdhulpaanbieders, onderwijspartners etcetera. Zij zijn vervolgens via digitale vragenlijsten themagericht bevraagd. In workshops en individuele gesprekken zijn de resultaten van de digitale vragenlijsten verdiept en van betekenis voorzien. In een regionale mini-conferentie is alle inbreng samengekomen. In totaal zijn bijna negenhonderd deelnemers in het drie maanden durende traject betrokken geweest.

Resultaat

De samenwerkende gemeenten hebben met de verzamelde input een nieuw koersdocument kunnen maken. Met maximale betrokkenheid van ouders, jeugdigen, jeugdhulpaanbieders, onderwijspartners et cetera. Naast het document zelf heeft dit de samenwerking en betrokkenheid versterkt.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!