Werk aan de winkel

De Wet verplichte GGz komt er aan!

De Wet verplichte GGz (Wvggz) is de opvolger van de Wet BOPZ: bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. Aan die opvolging is jaren gewerkt. Nu hebben gemeenten de tijd tot 1 januari 2020 om hem in te voeren. Werk aan de winkel dus.

De Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Mensen die behoorlijk in de war zijn en een gevaar vormen voor zichzelf of voor hun omgeving. Niet de (crisis-) opname, maar de zorg staat centraal. Zorg die ook ambulant kan worden geboden, als een opname niet nodig is.

Wat er verandert voor gemeenten?

In grote lijnen veranderen er drie dingen:

  • De positie van de burgemeester. De huidige inbewaringstelling (IBS) wordt straks een ‘crisismaatregel’, waar andere regels aan verbonden zijn. Ook komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de Wvggz tussen de burgemeester, het OM en GGz.
  • Gemeenten moeten verkennend onderzoek gaan doen naar aanleiding van meldingen van familie of betrokkenen over een personen. Heeft deze man of vrouw (verplichte) GGz nodig?
  • Gemeenten en ketenpartners (OM, de rechtsspraak en GGz) moeten veilig informatie uitwisselen. Het landelijk ketenbureau ontwikkelt een systeem waarop gemeenten moeten aansluiten.

Voor het verkennend onderzoek en het in ontvangst nemen en opvolgen van meldingen moeten gemeenten het komend jaar nog wel het een en ander regelen. Als inwoners op verschillende plekken en ‘vormvrij’ kunnen melden, hoe regel je dan dat meldingen snel op de goede plek terechtkomen? Wie beoordeelt de meldingen (triage)? En wat gebeurt er daarna? Hoe zit het met de rollen van de gemeente, de politie en de GGz?

K2 Next is in meerdere gemeenten betrokken bij het inrichten van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het verbinden van zorg en veiligheid is daar onderdeel van. We hebben ervaring met het ontwerpen en (bege-)leiden van ontwikkelings- en implementatietrajecten. Afgestemd op de lokale en regionale context, wensen en mogelijkheden.

Meer weten? Bel, mail of app Bob van der Schaft


Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Bob van der Schaft

Bekijk profiel

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!