Case

Personen met verward gedrag beter helpen

Een middelgrote gemeente (45.000 inwoners) wil starten met de stressorenaanpak om personen met verward gedrag sneller en beter te kunnen ondersteunen. K2 Next begeleidt de bestuurlijk en professionele aftrap hiervoor.

Aanpak

Sjef Czyzewski is oud lid van het aanjaagteam verwarde personen, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van GGZ-instelling Antes en samenwerkingspartner van K2 Next. Op ons verzoek verzorgt hij een inspirerende lezing voor het college van de gemeente en voor bestuur en management van lokaal werkende maatschappelijke organisaties, gebaseerd op de praktijk in de gemeente zelf. Hiervoor loopt hij onder andere eerst mee met de lokale professionals van het wijkteam.

Voor de professionals ontwerpt en begeleidt K2 Next een werksessie. Doel van de sessie is om zelf met de stressorenaanpak aan de slag te gaan. Dit doen we op creatieve wijze met een simulatiespel.

Resultaat

Gemotiveerde bestuurders en professionals die het belang van de gekozen ‘stressorenaanpak’ begrijpen. Deze opdracht wordt in het tweede kwartaal van 2018 afgerond.

Deel deze bijdrage met iemand

Bijdrage door:

Sjef Czyzewski

Bekijk profiel

Zin om eens met ons te sparren?

Wat beter kán, moet ook beter. Helemaal mee eens? Dan staan wij voor u klaar.
Neem contact met ons op om nader kennis te maken.

Goed idee!